FŐOLDAL - PÁLYÁZAT - HÍREK/ESEMÉNYEK - TORMAY CÉCILE KÖR - TORMAY ÉV PROGRAMJAI - AZ ÍRÓNŐRŐL - TORMAY CÉCILE MŰVEI - MEGVÁSÁROLHATÓ KIADVÁNYOK

TORMAY CÉCILE MEGVÁSÁROLHATÓ MŰVEI

Tormay Cécile: A művészet földjén
Terjedelem: 128 oldal
Borító: keménytáblás
Kiadás éve: 2011
Kiadó: Kráter Műhely Egyesület
RENDELÉS (a kiadó honlapja)

Egy holdas nyári éjtszakán magányosan virrasztottam a hajó fedélzetén. Alattam ezüstösen ringott Homeros tengere. Hullámai fáradhatatlanul szeretkeztek egymással, s játékukban talán az Oceános antik istenei ölelkeztek, a víz méla locsogásába talán az ő zokogó daluk vegyült... (...) A telihold levilágított reám, s én elaludtam. És oly szépet álmodtam azon az éjtszakán Itáliáról. Mire pedig megvirradt, valósággá lett mindaz, amit álmodtam: a távol hullámok játékában, mint a mesék csillogó gyöngyfüzére, úszott a fehér olasz part. A gyöngysorból immár halmok, völgyek lettek: az a föld, melyen hajdan a világ trónja állt. Római császárok ültek e trónuson, s az ő kezükben lett a hatalom oly végtelenné, hogy már-már isteneknek képzelték magukat ezek a halandó emberek... (...) Még a trónok talapzata is sír, s ma már csak az tátong a régi dicsőség helyén. Egy virággal ékes sír, melyben a világ legnagyobb gondolatai porladoznak az elmúlt óriásokkal. Őket fogjuk utunkban felkeresni: a halottakhoz megyünk. És szűnjenek meg számunkra létezni az élők addig, amíg az ő birodalmukban, a múltak emlékei között bolyongunk. (Tormay Cécile, 1900.)Kollarits Krisztina: Egy bujdosó írónő — Tormay Cécile
Terjedelem: 334 oldal
Borító: keménytáblás
Kiadás éve: 2010
Kiadó: Magyar Nyugat Kiadó
RENDELÉS (a kiadó honlapja)

Tormay Cécile (1875–1937) egykor a legnagyobbak közé sorolt írásművészetét az 1945 utáni rendszer politikai okokból tilalmi listára helyezte. Érthető ezért, hogy az 1989 óta megindult újra-fölfedezése is politikai-ideológiai eszmék jegyében történik, s kevesebb figyelem jut műveinek belső gazdagságára.
    Kollarits Krisztina kitűnő könyvének titka — a szerző felkészültségén és „tárgya” iránti vonzalmán túl —, hogy őt nem béklyózzák előítéletek vagy csoport-elfogultságok, s ezért a maga összetettségében tudja látni és értelmezni az írónő munkásságát és annak történelmi hátterét.
    A mindmáig kényes témát (a Bujdosó könyvet és a két „forradalom” korát) beleérzéssel, s mégis tárgyilagosan dolgozza fel. Könyve Tormay minden tisztelője számára megragadó olvasmány, egyben komoly szakmai teljesítmény, mely várakozást ébreszt a szerző további munkái iránt.
    Kollarits Krisztina (1968, Szombathely) tanár, irodalomtörténész. A szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnáziumban érettségizett, majd a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar–német szakán végzett 1998-ban. PhD-fokozatát 2009-ben szerezte ugyanott. Tormay Cécile-ről szóló tanulmányait többek között az Életünk, a Magyar Napló, az Új Forrás és a Vasi Szemle közölte.Takaró Mihály:
Száműzött magyar irodalom sorozat
2. rész: Tormay Cécile

DVD
Kiadás éve: 2010
Kiadó: Püski - Masszi Könyvesház
RENDELÉS (a kiadó honlapja)

Készült a Püski Masszi könyvesházban, élő előadás DVD, melyben az író (költő) életútját, illetve az előadás második részében jelentősebb műveit mutatja be Takaró Mihály.A fapadoskonyv.hu Tormay Cécile kiadványai:

A művészet földjén (84 oldal), A régi ház (160 oldal), An outlaw's diary (548 oldal), Assisi Szent Ferenc kis virágai (164 oldal), Bujdosó könyv (492 oldal), Görög mesék (92 oldal), Magyar legendárium (148 oldal), Megállt az óra, Álmok (200 oldal), Viaszfigurák (104 oldal), Virágok városa, Szirének hazája (112 oldal)

Bizonyára Ön is tapasztalta, hogy a megemelkedett nyomda és kereskedelmi költségek jelentős felárral terhelik az új megjelenésű műveket a hazai könyvpiacon, legyen szó bestsellerekről, vagy irodalmi remekekről.
    Cégünk fő célkitűzése hogy regényeket, könyvújdonságokat, nélkülözhetetlen szöveges információkat elérhető áron kínáljunk vásárlóinknak. Hogyan lehetséges ez?
    Kiadónk elektronikus olvasásra illetve nyomtatásra kínálja fel kedvenc irodalmi alkotásait, amelyeket Ön otthoni nyomtatóján kiprintelve könyvvé fűzhet össze.
    Ezzel az egyszerű módszerrel kiesnek a szállítási, raktározási költségek, nem kell a megmaradt könyveket tárolni, illetve szükségtelen hatalmas üzlethelyiségeket fenntartanunk. Az így képződő megtakarítás akár több ezer forint is lehet, ami természetesen így az Ön zsebében marad.

RENDELÉS (a kiadó honlapja)Hordozom azt is, ami másoknak fáj — Tormay Cécile füveskönyve
Terjedelem: 176 oldal
Borító: keménytáblás
Kiadás éve: 2010
Kiadó: Lazi Könyvkiadó
RENDELÉS (a kiadó honlapja)

Tormayt a nagyközönség leginkább híres Bujdosó könyvéről ismerte, e kötetből azonban a szerző újabb arcai bukkannak elő. A válogatás az írónőt utazásai, szerelemről és politikáról vallott nézetei mellett mint műértőt, a magyarországi nőmozgalom vezetőjét, illetve a gondolkodót, az embert is bemutatják, hozzájárulva egy teljesebb Tormay-kép kialakításához.
    „Milyen sokakkal kell találkoznia az embernek, mielőtt önmagával találkozik.
    „A csalódás mindennap elvisz az ember lelkéből egy darabot. Bizony elfogyna bennünk a lélek, ha a szenvedés nem növelné mindennap kétszer annyival.
    „A kereszténység nem a harangokban, nem is a templomokban, de talán a szánalomban van.
    „Egy triangulus a mi várunk, melynek három kiugró bástyája: a hazánk, a hitünk, a családunk.
    „Sokszor kell még nekünk bevennünk Buda várát, hogy igazán a magyaroké legyen!”
    „Kard és könyv legyen az elkövetkező időkben a magyar nemzetnek segítőtársa, a Rákóczi kardja és a Széchenyi könyve!Tormay Cécile: Petneházy
Terjedelem: 240 oldal
Borító: keménytáblás
Kiadás éve: 2010
Kiadó: Lazi Könyvkiadó
RENDELÉS (a kiadó honlapja)

Tormay Cécile büszke volt magyarságára, és szívén viselte a magyar nép sorsát. Korának nemcsak irodalmi, de politikai szempontból is meghatározó alakja volt. E válogatáskötet huszonnégy olyan elbeszélését tartalmazza, amelyek a történelem, elsősorban a magyar történelem eseményeihez kapcsolódnak. A címadó kisregény Petneházy Dávid kuruc ezredesnek állít emléket, aki részt vett a Buda visszafoglalásáért vívott 1686-os küzdelemben. Hősiessége, hazaszeretete legendás. Ellenpéldaként ott van a Tépett Atilla című elbeszélés kevésbé jellemes alakja: az a katona, aki elárulta hazáját az 1848-49-es harcok idején. Tormay saját korát sem tartja éppen a hősök korának, a Megállt az órában megfogalmazza elvágyódását dédanyái idejébe. Ebben az írásában A régi ház hangulatai élednek föl újra, s ősök és régi álomismerősök fogják meg az ember kezét — fogalmaz Hankiss János. A társadalmon, a nemzeti sorson belül persze ott van az egyén, az egyéni sors is: a fiatalság utáni vágy az Álmokban, az öregség megbélyegezettsége A boszorkányban, a viszonzatlan érzelmek az Apródszerelemben. Mint minden írásában, ezekben is nagy hangsúlyt kap a nőiség, a nők szerepe. Petneházy hősiessége mögött ott van egy asszony ígérete, hogy csak akkor lesz az övé, ha magyar lobogó leng Budán. Ez adja a legfőbb erőt a férfinak, hogy oroszlánként küzdjön. István királyunk mellett is ott van társa, Gizella, aki A sorsfolyón, a Dunán érkezik, és akivel együtt teszik le Magyarország politikai alapjait. Tormay több írásában is hangsúlyt fektet a magyar társadalom felelősségére: minden helyzetben és minden időben a haza az első és a legfontosabb. A legtöbb írása áthallásos és ma is időszerű. Az Aeterna Hungariában a kuruc és a labanc magyar nem tud megférni egymás mellett, vérbefagyva hagyják hát egymást a külföldi zsoldosok örömére, hisz ha megértené egymást a kétféle magyar, sose bírnának el velük. A könyv érdekessége, hogy több itt található írás, köztük a címadó Petneházy is, kötetben eddig nem került kiadásra.Tormay Cécile: Korinthoszi szerelem
Terjedelem: 184 oldal
Borító: keménytáblás
Kiadás éve: 2010
Kiadó: Lazi Könyvkiadó
RENDELÉS (a kiadó honlapja)

Nem véletlenül nevezi Hankiss János „Nagygörögország magyar poétájának” Tormay Cécile-t. Ez a válogatás is bizonyítja, hogy az írónő szívesen és biztos kézzel nyúlt az antik témákhoz, és csodálatos, szívszorító történeteket szőtt belőlük. Ahhoz, hogy ilyen jellegű és szépségű művek születhessenek, az ide vonatkozó műveltség és felkészültség mellett a női megközelítés, a női látásmód is rendkívül fontos.
    Történetiségüket tekintve e romantikus mesék az antik görögök mitikus világában játszódnak, majd átvezetnek abba a korba, amikor az új hit legyőzte a régit. Ami közös és leginkább hangsúlyos ezekben az elbeszélésekben, és ami biztosítja a folytonosságot régi és új világ között, az a nő, a nőiség meghatározó jelenléte. Aphrodité és a Boldogasszony egy, „öröktől fogva egy, aki a fiatal földnek szépséget és szerelmet adott, és az elaggott világnak reménységet...”.
    Az örök nő egyszerre ártatlan szent szűz, ragyogó, érett, szerelmes asszony, bölcs és boldog anya. Mert az örök nő története e könyv, a rabszolga és az istennő, a táncosnő és a naiád, a hetéra és a szűz története... — és persze az örök szerelemé.Tormay Cécile: Boldogasszony Arkádiában
Terjedelem: 384 oldal
Borító: keménytáblás
Kiadás éve: 2009
Kiadó: Kráter Műhely Egyesület
RENDELÉS (a kiadó honlapja)

„Jézus szerette az eget, a termést, a virágokat, a vizeket, mindent, ami élt és tiszta volt.” És mintha ez a gondolat kézen fogta volna a Boldogasszonyt, kilépett az előcsarnok oszlopai alól. A magas légből kerengve, rejtélyes galambok seregei közeledtek a földhöz. Kitárt szárnnyal egy pillanatra mintegy megálltak az aureolás szent fő felett, aztán kivált a fehér csapatból a legfehérebb és a Boldogasszony vállára ereszkedett, mialatt ő lassan haladt le a templom lépcsőzetén. Ösvényén suttogva távolodtak egymástól a cyprusok, hogy utat engedjenek neki; a hyácintusok lába alá sereglettek; körülötte, mint légies virágok, koszorúban ringtak a pillangók. És a Boldogasszony elindult a régi Árkádia mezőin. De a mozdulattól homlokán lobogó lángot vetett a nehéz aureola; sűrű fátyola alatt fullasztó lett a lég. Lankadtan, ingadozva állt meg újból. Mintegy álomban, leemelte fejéről a szentséges koronát és gyöngéden az érintetlen fű közé helyezte. Gyorsabb lett a lépte, szabadabb a lélekzete és, mintha még mindíg álmodnék, mentében egy vad liliom virágára függesztette szomorú fátyolát. Sötét haja fékevesztetten áradt szét a vállán és a viharos hullámokban a nap tüze hirtelen vörös tündöklést gyújtott. Isteni bájjal emelte kezét a homlokához, szintúgy, mintha el akarná törülni a súlyos aureola nyomát; és e mozdulat árnyékából szeme szomjasan itta föl egy végtelen pillantásban az örök ifjúságot, mely a mezőkön, az erdőkön, a forrásokon, az egész mindenségen végiglüktetett... Mely messze időkben ismerte ő ezt a tájat? Mikor volt az, hogy jöttére kivirágzottak itt a myrthusok? Részlet a címadó novellából.Tormay Cécile: Találkozás alkonyatkor
Terjedelem: 232 oldal
Borító: keménytáblás
Kiadás éve: 2009
Kiadó: Lazi Könyvkiadó
RENDELÉS (a kiadó honlapja)

Tormay Cecilé bár sohasem volt férjnél, mégis sokat tudóan, ugyanakkor rendkívül magával ragadóan írt a szerelemről és az asszonyi sorsokról: a szépségről és annak múlandóságáról, a szenvedély felizzásáról és elhamvadásáról, a gyermekszülés utáni vágyról, a házasságban unatkozó, szerelemről ábrándozó feleségekről, féltékenységről, hűségről és megcsalatásról, öregségről és halálról.
    Ezekben az elbeszélésekben a boldogság mellett szükségszerűen teret kap a boldogtalanság is, ahogyan a fényt követi az árnyék. A boldogságért mindenkinek fizetnie kell az „időtlen boltban”, és „a boldog napokat csak egyszer éljük át, a boldogtalanokat pedig: ezerszer”. Mégis sokszor vállaljuk a szenvedést, ha csak a leghalványabb reményünk is lehet a röpke boldogságra, hiszen noha a szeretet gyakran fájdalommal jár, nélküle üres az életünk. „Csak addig él az ember, amíg szeret...” — vallja a vak festő is az És nem múlt el az idő című novellában. A gyűjtemény utolsó írásában, egy gyönyörű szerelmi költeményben pedig Az erdei lak jelképébe foglalja össze az írónő a titkolt boldogság valamennyi szépségét. Az erdei lakban találkoznak azok, akik máshol nem találkozhatnak, akik évekig nem láthatják egymást, és ilyen erdei lakja bizonyára mindnyájunknak van...Tormay Cécile: Az ősi küldött
Terjedelem: 348 oldal
Borító: kartonált
Kiadás éve: 2009
Kiadó: Kairosz Könyvkiadó
RENDELÉS (a kiadó honlapja)

Tormay Cécile életének főműve „Az ősi küldött”. Utolsó percéig dolgozott rajta, írása közben érte utol a halál. A könyv 190. oldalán dőlt betűs sorok jelzik, hol maradt abba az írás. A hátrahagyott feljegyzések alapján Kállay Miklós fejezte be a regényt, mindenben híven szem előtt tartva Tormay Cécile szellemét, stílusát és szándékait.Tormay Cécile: Az ősi küldött
Aranyrög könyvtár 2.

Terjedelem: 694 oldal
Borító: keménytáblás
Kiadás éve: 2009
Kiadó: Kráter Műhely Egyesület
RENDELÉS (a kiadó honlapja)

Tormay nagyregénye, melynek befejező része, A fehér barát nem is készült el teljesen (hiszen Kállai Miklós fejezte be a jegyzetek alapján), a tatárjárás időszakának grandiózus mementója. Az írónő egykori népszerűsége a külföldön publikált magyar írók közül csak a legnagyobbakhoz mérhető! A legnagyobb francia és német kiadók írásai kizárólagos kiadásának jogáért versengtek. Anatole France óriási jövőt jósolt neki — nem véletlenül, tegyük hozzá. A kötethez a sorozatszerkesztő Kovács Attila Zoltán írt jegyzeteket. A kötet az Aranyrög könyvtár 2. kötete. Megjelenés: 2009. szeptember 25.Tormay Cécile: Az ősi küldött
Terjedelem: 560 oldal
Borító: keménytáblás
Kiadás éve: 2009
Kiadó: Lazi Könyvkiadó
RENDELÉS (a kiadó honlapja)

„A századforduló legnagyobb magyar írónője. Tormay Cécile remekeit a mai napig hallgatás övezi. Pedig ő az a magyar írónő, akinek nagy esélye volt rá, hogy megkapja az irodalmi Nobel-díjat. Ha rágalmazói nem kergették volna a halálba. Ám azóta sincs nyugta, sírját áthelyezték, szobrát összetörtek. 90 éve őrködnek írásai fölött az ön- és kijelölt cenzorok.”
    Írásművészetének koronája az erősen áthallásos és rendkívül időszerű hatalmas trilógia, Az ősi küldött, amelyben a tragikus magyar sors nagyregényét írta meg. A mű a középkori Magyarországon, a tatárjárás korában játszódik. A IV. Béla idején élt Ung, fiatal magyar vitéz lelkében szerelmének tragikus elvesztése és a tatárpusztítás rémségei fölélesztik a kétségbeesés diktálta kötelességtudatot: mindent megpróbálni a hazáért. Megkísérli a magyar ősvallás nyomait fellelni, és a csüggedt magyar népet ahhoz visszavezetni. Kísérlete meghiúsul, belátja tévedését, szerzetes lesz, és megérti, hogy a szenvedéssel Istennek céljai vannak. „Ám nem süllyed el a kolostor békéjében, küldetéssel kell a világba mennie, még egyszer végigszenvednie az emberi gonoszság minden poklát, s azután járni-járni a magyar földeket, vinni a vigasztalást a magyar népnek, és szembemenni a nappal s eltűnni az aranyos felhőben — Csaba királyfi módjára.”
    Tormay Cécile Ung sorsában, tépelődéseiben a magyar tragédiát kívánta ábrázolni. Kelet és Nyugat végzetes összeütközését és a hajdani honfoglaló magyarság dicsőségének elvesztését. Ung életében azonban benne van az írónő saját viharvert magyar útja is. A nemzeti gondolat örök, Ung küldetése is az, „ami Tormayé is volt, és előtte minden virrasztóké, pusztába kiáltóké, alvókat ébresztgetőké. Ráeszméltetni a magyar nemzetet felelősségére önmaga iránt, és bizalmat kelteni benne ősi erejében, amellyel nagy feladatainak megfelelhet.”
    Aki Magyarországért élt, holtában is halhatatlan. Tormay Cécile „szobra újra állani fog a hármas halmok valamelyikén. Ahonnan féltőn, óvón, vigyázva tekint le ránk mindenkor a végtelen magyar időben...”Hankiss János: Tormay Cécile
Terjedelem: 250 oldal
Borító: kartonált
Kiadás éve: 2009
Kiadó: Kairosz Könyvkiadó
RENDELÉS (a kiadó honlapja)

„Felidézem erőt adó emlékét: a voltaképpen törékeny, szőke asszonyt, aki mégsem tette egy pillanatra sem a gyöngeség vagy segítségre szorulás benyomását. Talán azért, mert szép szürke szemeiből a jóság és erő olyan szövetsége sugárzott, amilyent a kor leghíresebb vezérférfiainál sem tapasztaltam. Hallom a meleg zengésű hangot, amely méltó szárnya volt a szép és hatalmas gondolatnak. És érzem a lélek biztos lebegését az élet fölött: a ma már tökéletes harmóniát az életpálya küzdelmessége és a remekművek örök nyugalma között, a túlfinomult kultúra elszigetelő célzata és a közéletnek nagy emberekre szomjazó porondja között.” — írja a szerző.
    Az irodalomtörténész-író, az oktatásban és a közéletben egyaránt kimagasló szerepet betöltő Hankiss János, e kötet szerzője, annak a Nobel-díjra jelölt írónknak szentelte kiváló tanulmánykötetét, akit évtizedeken keresztül szándékosan agyonhallgattak. Ez az író egy rendkívüli asszony, Tormay Cécile. A Nobel-díj csak esély maradt, mert a személyét ért rágalmak idő előtt a sírba taszították.Tormay Cécile: Assisi Szent Ferenc kis virágai
Terjedelem: 160 oldal
Borító: keménytáblás
Kiadás éve: 2009
Kiadó: Kráter Műhely Egyesület
RENDELÉS (a kiadó honlapja)

„Ennek a könyvnek a levelei között virágok vannak, melyek Krisztus dicsőséges Szegénykéjének, az assisibeli Szent Ferencnek járta nyomán nyílottak ki a földön, és hétszáz esztendő óta sohase hervadtak el. Hétszáz év előtt, odalenn az ájtatos Umbriában, az Úr 1226-ik esztendejében, október 4-én, szakadt meg az ő útja e világban. És e világ a századok fordulóját most ünnepli. Nem véletlen ez. Az ember és az emberiség életének láthatatlan törvénykönyveiben nincsenek véletlenek. Az évfordulóknak titokzatos jelentése van. Emlékeztetésre küldetnek, és visszaintenek a föld egykori jövevényeire, akikre nemcsak a maguk mulandó órájának volt szüksége. Az idők megismétlődnek, a kimagasló emberek nem ismétlődnek meg. De azért a megismétlődő időkben mégis jelen vannak, azok számára, akik a rejtélyes összefüggések szemhatárát látják, azok számára, akik tudják, hogy az évfordulók titokzatos eljövetelek. Isten küldi azokat, mindig akkor, mikor a tévelygő embernek, avagy az emberiségnek szüksége van, hogy emlékezzék és megmentse önmagát. Mióta az 1182-ik esztendőben az assisibeli posztókereskedőnek, messere Pietro Bernardonénak házában megszületett Ferenc, és az ő anyja, monna Pica, keresztelésre küldte San Ruffino öreg templomába, az önzését, aranyát, hatalomvágyát és teste mámorát oltárra emelő embernek soha nagyobb szüksége nem volt reá, mint most.” (Tormay Cécile, 1926, Napkelet Könyvtára)
    1926-ban, Szent Ferenc halálának 700. évfordulóján fordította le Tormay Cécile a ferences tanítványok által összegyűjtött és Fioretti néven ismertté vált tanításait. Mielőtt megtalálta önmagát, Szent Ferenc könnyelmű, gazdag, tetszetős és kényes ifjú ember volt, kora harcaiban tüsténkedett, kóborolt. De kalandos élete egyszer csak véget ért. Útközben beteg lett. Háborúskodni nem ment többé víg cimboráival, és Spoleto völgyében, későbbi szent földjén, egy éjszakán titokzatos hangot kérdezte tőle: Úr avagy a szolga?... Ekkor dőlt el lelkében, hogy Istent fogja szolgálni és nem az embert; az Urat és nem a szolgát... A „bujdosó” írónő egyik legszebb műve, melyet a bevezetője alapján számosan Jeltelen írás címen ismernek, először jelenik meg újra!Tormay Cécile: Bujdosó könyv
Terjedelem: 496 oldal
Borító: keménytáblás
Kiadás éve: 2009
Kiadó: Lazi Könyvkiadó
RENDELÉS (a kiadó honlapja)

„Ennek a könyvnek maga a sors adta a nevét. Bujdosó volt olyan időkben, mikor a halál fenyegetőzött a magyar szenvedések minden hangja felett. Bujdosott és menekült a szülői házból, magányos kastélyon, kisvárosi villán, falusi udvarházon át. Bujkált szétszedve, könyvek lapjai között, idegen tetők tövén, kéménykürtőben, pincegádorban, bútorok mögött és elásva a föld alatt. Házkutató titkos rendőrök keze, vörös katonák csizmája járt felette. Csodára mégis megmaradt, hogy emlékeztessen, mikorra már behorpadt a kor áldozatainak a sírja, fű nőtt az egykori akasztófák gödrében és a kínzókamrák faláról lekopott a vér és a golyók írása.
    Most, hogy a könyvet odaadom Nemzetemnek, sok olyan adatot és részletet kellett elhagynom, melyek még nem bírják el a napvilágot, melyek élő emberek titkai. Talán eljön az az idő, mikor megszólalhat, ami ma néma marad. Mióta napról-napra feljegyeztem az eseményeket, idő múlt felettünk és világos lett sok minden, ami megfoghatatlan és sötét volt. De nem nyúlok a lapokhoz, érintetlenül hagyom rajtuk az akkori órák érveréseit. Ha tévedtem, legyenek elnézőek, akik a könyvet olvassák. A tévedéseim is tükrök: a kor tévedéseinek a tükrei.
    Nem a forradalmak történetét, nem is a politikai események szemtanújának a naplóját akartam megírni. Szóljon az én könyvem arról, amiről nem fognak tudni a jövő történetírók, mert azt át kellett élni. Szóljon arról, amiről nem tudhat az idegenből behurcolt forradalmak felidézői és politikai eseményeinek a szemtanúi, mert lelküktől távol állt minden, ami magyar.
    Maradjon fenn könyvemben az, ami velünk vész el: egy halálra szánt faj legboldogtalanabb nemzedékének a kínja és becsülete. És lássák meg benne az utánunk jövők, hogy a megpróbáltatások esztendejében mi sajgott át a némaságra ítélt, elgyötört, vérig alázott magyar lelkekben.
    Legyen a Bujdosó könyv a fájdalom könyve. Mialatt írtam, találkozni akartam benne azokkal, akik testvéreim voltak a közös szenvedésben. És ebben a könyvben velük akarok maradni még akkor is, mikor már sem ők, sem én nem fogjuk többé látni az új magyar tavaszokat.”
Tormay CécileTormay Cécile: A régi ház
Terjedelem: 216 oldal
Borító: keménytáblás
Kiadás éve: 2008
Kiadó: Lazi Könyvkiadó
RENDELÉS (a kiadó honlapja)

A biedermeier Pest ködös-párás Duna-parti világából rejtélyesen dereng föl a messzi földről érkezett Ulwing Kristóf építőmester hatalmas háza, ahol három generáció élete tárul elénk: a nagy gazdagságot szerző, kemény és elszánt építőmesteré, a vagyonnal és az érzelmeivel egyaránt takarékos fiú, János Hubert sorsa, valamint a tékozló unokáé, Ulwing Kristófé.
    A család históriája mégsem egyszerűen egy feltörekvő, majd romlásba vesző polgárdinasztia története. Titkos, ki nem mondott, meg nem élt szerelmek itatják át a regény lapjait, amelyből — amikor minden elvész — egy asszony odaadó hűsége és szeretete ad reményt a fennmaradásra. A felszínen a vagyon megszerzése, megtartása és az elszegényedés megfékezése mozgatja a szereplőket, a mélyben azonban leányok utáni be nem teljesült vágyak, vagy a mástól elvett asszonyok iránti hűség hajtja előre mindhárom generáció férfitagjait. Egy elhallgatott női név kísért az idős Kristóf és testvére, Sebestyén viszonyában is: Borbáláé, az asszonyé, aki az erősebb férfié lett. Egykori leányokról suttog a csend János Hubert körül is, aki ifjúi szerelmét áldozza föl az atyjának való megfelelés oltárán. A sors azután Zsófia képében hoz számára új vonzalmat, nem tudván, hogy eközben fia életét állítja át egy olyan pályára, amelynek óhatatlanul pusztulás a vége.
    Gyöngéd érzelmek hálója szövi át meg át az Ulwingok ősi házát, s e kusza szövedék — amelyen addig valamennyi családtag aláhull —, tartja életben Ulwing Annát, aki mindent és mindenkit elveszít, ám egy reményvesztett pillanatban, élete alkonyán, a legnagyobb ajándékot kapja, amelyben szerető asszonynak része lehet.
    Tormay Cécile regénye elnyerte az Akadémia irodalmi díját, számos nyelvre lefordították, később itthon mégis tiltották, méltatlanul hallgatták el, s veszett feledésbe. Megjelentetésével az irodalmi élet régi adósságát törlesztjük.Tormay Cécile: Emberek a kövek között
Terjedelem: 192 oldal
Borító: keménytáblás
Kiadás éve: 2006
Kiadó: Lazi Könyvkiadó
RENDELÉS (a kiadó honlapja)

Tormay Cécile neve szinte ismeretlen a ma könyvszerető olvasóinak. Pedig irodalmi alkotásain kívül is jelentős szerepet töltött be a két háború közti Magyarország társadalmi és kulturális életében. Szerb Antal a stílusművészet, a lélektan, a történelmi hitelesség nagymestereként írt róla, s a magyar irodalom élvonalában helyezte el. Az igaztalan feledésre az ad némi magyarázatot, hogy a baloldali irodalmi körök és a hozzájuk lojális sajtó már a harmincas években rágalomhadjáratot indított ellene. A módszerek — a suba alatti híresztelések és a sajtóban nagy feltűnéssel megjelentetett, majd halkan visszavont igaztalan vádak — a mai ember számára is kísértetiesen ismerősek. A rendkívül érzékeny tehetség a hazug vádak súlya alatt összeroppant, s megnyert rágalmazási perek után, a Nobel-díj közelségében halt meg.
    Az Emberek a kövek között elegáns stílusban megírt lélekrajz egy különös szerelemről az egykori Magyarország déli peremén, a dalmát hegyek között. Ahogy ebből a regényből és ekkoriban írt novelláiból is kitűnik, a fiatal Tormayt a dél, a mediterrán varázsa ragadta magával, de míg korábbi novellái csupán a görög és az olasz föld mesés idilljeit villantják fel, itt már a lélek mélységeibe is behatol. A kirobbanó sikerű regény szinte azonnal német, angol és francia nyelven is napvilágot látott, s Tormayt egyszerre a kortárs világirodalom megbecsült tagjává avatta.
    „Mélyen asszonyi könyv Tormay Cécile könyve. Nagy idegenségekről, komor hatalmakról kellene szólnia, áthidalhatatlan akadályok, elkerülhetetlen sorsok történetének szánta az írója. Ehelyett szép meleg ének lett belőle arról, hogy milyen édesek a percek, melyekben a gátak lehulltán, megjön az összeolvadás gyönyörűsége, s arról, hogy a sziklák közé ékelve milyen napos, hajnali gyepesek bújnak meg. Emberekről van szó, akiknek fejletlen őslelke egyszerű alakú hegyek módján, sötét sziluettekként kellene rajzolódniuk véres alkonyati hátterükre. De asszonyi játékos varázslat folytán egészen mást látunk. Japáni kecsességgel és pontossággal megrajzolt pillanatokat, leheletszerű, más szem előtt elsikló érzések élesen megvilágított, vetített képét. Élvezetes órák, mialatt olvasunk, precíz és illatos emlék, miután letettük a könyvet.”
(Lesznai Anna)Tormay Cécile: Örök Magyarország
Terjedelem: 248 oldal
Borító: keménytáblás
Kiadás éve: 2006
Kiadó: Lazi Könyvkiadó
RENDELÉS (a kiadó honlapja)

A huszadik századi magyar irodalomnak talán egyetlen jeles alkotója sincs, akit olyan méltatlanul sújtott volna a feledés, mint Tormay Cécile-t, s mindez az igen „eredményes” kultúrpolitika következménye volt. Valójában a legnagyobbak között lenne a helye, hiszen íróink közül egészen a legutóbbi időkig ő járt legközelebb az irodalmi Nobel-díj kiérdemléséhez, aminek beteljesülését talán csak korai halála hiúsította meg.
    A régi pesti orvoscsaládban született, kezdetben finom mívű novellákkal jelentkező írónő első hazai és egyben nemzetközi sikerét az 1911-ben megjelent Emberek a kövek között című regényével aratta. Következő regénye, az 1915-ben megjelent Régi ház még ezt a sikert is messze felülmúlta és Tormay Cécile-t a kortárs világirodalom ünnepelt szerzőjévé avatta. Az első világháborút követő összeomlást, és az azt követő forradalmakat azonban súlyos megrázkódtatásként élte meg. Erről tanúskodik az 1921-22-ben megjelent, kétkötetes Bujdosó könyv. Úgy érezte, hogy a megpróbáltatások éveiben nemcsak az irodalom, hanem a politika színpadán is szerepet kell vállalnia. Megalapította és vezette a Magyar Nők Nemzeti Szövetségét, létrehozta és szerkesztette a Napkelet című folyóiratot, de emellett hozzáfogott monumentális regénytrilógiájához is, az Ősi küldött-höz, amelyet sajnos már nem ő fejezett be.
    A jelen novellaválogatás teljes keresztmetszetét adja az író munkásságának. Írásaiban komor sors- és történelemszemlélet ötvöződik az impresszionista, lírai színezetű szó- és hangulatművészettel. Kezdetben az absztrakt mondanivalók, az időtlen témák felé vonzódott a mitológia, a hoffmanni, poe-i misztikum eszközeivel. Későbbi novellái az emberi sorsok tragikumát, a lélek finom rezdüléseit közvetítették, a mediterrán életképek mellett pedig megjelentek a történelmi elbeszélések, melyek a magyar középkorba repítették az olvasót.
    Tormay Cécile válogatott elbeszéléseinek kiadását az a remény indította el, hogy a hosszú elhallgatás megtörhető, az író visszamenthető a magyar kultúrába. Mindnyájan gazdagodnánk vele, ha így történne.
Szerkesztő: Hunyadi Csaba ZsoltTormay Cécile: Bujdosó könyv
Terjedelem: 501 oldal
Borító: keménytáblás
Kiadás éve: 2003
Kiadó: Gede Testvérek Bt.
RENDELÉS (a kiadó honlapja)

A magyar irodalom legjelentősebb írónőjének hatalmas világsikert aratott maradandó műve megrendítő, személyes beszámoló a történelmi Magyarország összeomlásáról és az 1918-19-es bolsevik forradalmakról. A nemzetközileg elismert írónő ezzel a könyvével vált „fekete báránnyá” irodalmunkban. A könyv több mint hatvan év után jelent meg először hivatalos hazái kiadásban.

[email protected]

FŐOLDAL - PÁLYÁZAT - HÍREK/ESEMÉNYEK - TORMAY CÉCILE KÖR - TORMAY ÉV PROGRAMJAI - AZ ÍRÓNŐRŐL - TORMAY CÉCILE MŰVEI - MEGVÁSÁROLHATÓ KIADVÁNYOK