FŐOLDAL - PÁLYÁZAT - HÍREK/ESEMÉNYEK - TORMAY CÉCILE KÖR - TORMAY ÉV PROGRAMJAI - AZ ÍRÓNŐRŐL - TORMAY CÉCILE MŰVEI - MEGVÁSÁROLHATÓ KIADVÁNYOK

HÍREK / ESEMÉNYEK

Emlékbeszéd Tormay Cécile halálának 81. évfordulóján
Budapest, Szent Rókus kórház, Tormay Cécil szobor
2018. április 15.

Tisztelt Megemlékezők!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm önöket e szobor előtt, mely 2012 óta hirdeti, hogy az igaz magyarok nem feledkeznek el nagyjaikról.
    Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutatkozzam, hiszen sokan nem ismernek és én sem ismerem önöket. Szülővárosomból, Hódmezővásárhelyről érkeztem, abból az alföldi városból, ahol Tormay Cécile négyszer járt, először 1921-ben, azután 1925-ben és 1926-ban és végül utoljára 1931-ben. A hódmezővásárhelyi Emlékpont történésze, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorandusz hallgatója vagyok. Több mint hét évvel ezelőtt történt, hogy először elolvastam a Bujdosó könyvet, és attól kezdve elköteleztem magam Tormay Cécile személye és tevékenysége mellett. Egy életre elköteleződtem, ahogyan a magyar történelem mellett magyar ember csak el tudja magát kötelezni. De emellett ez részemről egy vállalás is volt, olyan vállalás, amelynek látható, olvasható és kézzelfogható eredménye is lesz a közeljövőben, ugyanis doktori disszertációmat Tormay Cécile életének és tevékenységének, legfőbb alkotásának, a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének szentelem.
    Tormay Cécile élete és tevékenysége mindannyiunk számára példa, és az, hogy a 21. századi Magyarországon, ahol egy elköteleződésnek, egy-egy komolyabb vállalásnak, a példaképek tiszteletének és a hazaszeretetnek már-már alig akad követője és helyeslője, nagyon nagy dolog az, amikor olyan emberek találkoznak össze, akiknek ugyanaz a példaképük, akik ugyanazért az ügyért fáradoznak, akik a magyar történelemből és példaképeikből erőt merítve ugyanannak tudnak örülni és ugyanazon tudnak keseregni.
    Tormay Cécilért egy egész ország rajongott a két világháború között, a fiatal lányoknak és az asszonyoknak, sőt még a férfiaknak is ő volt a követendő példa, mert ő feladta a hírnevet és a kényelmet ígérő írói pályát, az asszonyok élére állt, és ezzel egy ország élére állt. Magyarország utazó nagykövete lett, így nemcsak a főváros őrzi a lábnyomait és a sóhajait. Minden vidéki városban fogadták legalább egyszer, és mindenki egyet értett azzal a vállalással, ami az ő nevét mindörökre beírta a magyar történelembe.
    Ez indokolja azt, hogy minden év áprilisában, ahogyan most is, meg kell állnunk egy rövid időre, és fejet kell hajtanunk ennél a szobornál Tormay Cécile emléke előtt. Hiszen ő nemcsak egy egyszerű írónő volt. Sokkal többet adott Magyarországnak annál, mint hogy csak ezért emlékezzünk rá. Maga köré gyűjtötte azokat az asszonyokat és férfiakat, akikkel azonosan gondolkodott Magyarország múltjáról és jövőjéről, és a legtöbbet tette, amit abban a korban befolyással bíró ember tehetett. Kérlelhetetlenül tiltakozott a trianoni gyalázat ellen, de a szavak mellett a tettek embere is volt. Hívására több mint egymillióan vonultak a MANSz zászlói alá, köztük olyan asszonyok, akik röviddel azelőtt veszítették el férjeiket és fiaiakat a háborúban. Ezek az asszonyok mégis félre tudták tenni a bánatukat és tudtak tenni, dolgozni azokért, akik megmaradtak. A bánat fonta össze itt Budapesten és vidéken is a tanítónőket, az óvónőket, a gazdasszonyokat és az iparosasszonyokat, a postások, a vasutasok, a politikusok feleségeit és leányait, és vallási felekezettől függetlenül mindenkit, és annyi megpróbáltatás, és társadalmi és mentalitásbeli különbözőség ellenére mégis tudtak együtt dolgozni és tudtak együtt örülni. Mert olyan vezetőjük volt, aki nem önös érdekből döntött a vezetés mellett, hanem az isteni elhívásnak engedelmeskedve vállalta nem mindennapi szerepét.
    1920 telén egy könyvnek köszönhetően lélekben nagyon sok magyar ember találkozott egymással. „Ennek a hideg télnek egyik napján, a hideg város egyik szerény hajlékában mélyen elmerülve olvasott valaki egy könyvet, olvasta mohón, lázasan, úgy, hogy a könyv betűi beleszántottak a lelkébe és könnyes barázdák maradtak a nyomában. Lassan elült a hidegség a szobából is, a szívekből is — a könyv kezdett világítani és melegíteni. A világossága mutatta az utat, melyen haladni kell, a melege mutatja a szeretetet, mellyel lehet és amellyel kell szeretni a magyarnak a megcsufolt, az eladott, a meggyalázott, a feldarabolt magyar hazát. A könyvtől az olvasó többé nem tudott menekülni: üldözője és vigasztalója lett egy személyben. Nem engedett pihenést és mégis csak benne lehetett megpihenni.
    Ez a néhány mondat a hódmezővásárhelyi MANSz első elnökasszonyában fogalmazódott meg, de leírhatták volna ezt az Alföld más városaiban, a Dunántúlon, Észak-Magyarországon, a déli, a nyugati vagy a keleti végeken, és még a fővárosban is. És ha nem is ugyanezekkel a szavakkal, de a gondolat azonos volt, és erre az a több mint 500 MANSz-fiók a bizonyíték, amely országszerte megalakult, s amelynek nagy többsége 1945-ig működött. 1938-tól pedig sorra alakultak az elszakított országrészek városaiban is a MANSz-csoportok. Gondoljunk bele, milyen csodálatos érzés lehetett a visszatérést megélni, hogy örült volna maga Tormay Cécile is a kolozsvári, a bonchidai, a kassai, a munkácsi, a máramarosszigeti vagy az óbecsei csoportok megalakulásának. Hiszen az ő álma az egységes Magyarország volt. Ahogyan mondta: „Álmom megvalósult, a kezek összekapcsolódtak, mint egy bevehetetlen vár gyűrűi: Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének hívják ezt a várat.
    Véleményem szerint a Bujdosó könyv mellett ez volt Tormay Cécile legnagyobb alkotása, és talán ebből tanulhatunk a legtöbbet.
    Az, hogy a hasonló gondolkodású magyar emberek egyszer csak összetalálkoznak valahol, és egy közös ügy érdekében összefognak, szerencsére még ma is megadatik. Ezért van az, hogy ma én állok itt önök előtt, hogy a déli végekről érkezve ma elhozhattam önöknek a gondolataimat, mindezért pedig hálával és köszönettel a Tormay Cécile kör alapító elnökasszonyának, Jobbágy Évának tartozom.
    Megilletődve és meghatódva állok most önök előtt, s e szobor előtt, s egyetlen mondattal tudom csak befejezni mondandómat: Tormay Cécile ma minden magyar nőnek és férfinak példaképe kell, hogy legyen! Köszönöm, hogy meghallgattak!

Budapest, 2018. április 15.

Nagy Gyöngyi történész

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

Szeretettel hívjuk a Tormay Szalon zenés nyílt napjára 2016. április 15-én pénteken 15 órától a Józsefvárosi Galériába
RÉSZLETEK ITT

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2015. november 20., 15 óra
Puszt Tibor, a film többszörösen kitüntetett rendezője és a Tormay Cécile Kör szervezésében nagy örömmel és szeretettel hívjuk a Pregitzer Fruzsina, Jászai Mari-díjas színművésznő főszereplésével készült Cecil-film bemutatójára majd a nevezettek kerekasztal-beszélgetésére a Józsefvárosi Galériába (Budapest, József krt.70., a Corvin-köztől pár lépésre) 2015. november 20-án pénteken 15 órától, abból az alkalomból, hogy Tormay Cecil, Irodalmi Nobel-díjra kétszer jelölt világhírű írónőnk 140 éve született 1875. október 8-án, Budapesten.
Csak előzetes regisztrációval! Jelentkezés a [email protected] címen.
RÉSZLETEK ITT

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2015. november 18., 16 óra — Debrecen
Sok szeretettel várunk minden irodalombarátot, érdeklődőt! 2015. november 18 (szerda), 16:00 óra, Benedek Elek Könyvtár (Debrecen, Piac u. 68.). Tormay Cécile emlékezete, születésének 140. évfordulóján (1875-1937). Előadó, rendező: Erdélyi Márta, Sesztina Jenő díjas versmondó, a Lyra Művészeti Csoport vezetője Közreműködik: Kapusi Sarolta (fuvola)
RÉSZLETEK ITT

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2015. október 10., 11 óra
140 éve, 1875. október 8-án, Budapesten született Tormay Cecil, (Cécile és Cecília) világhírű írónőnk. Ez alkalomból szeretettel vár Mindenkit koszorúzásra és megemlékezésre a Budapest, VIII. Kőfaragó utca 3. előtt 2015. október 10-én, szombaton 11 órakor a Tormay Cécile Kör. Info mindenről, ami Tormay Cécillel kapcsolatos: www. tormayc.webs.com [email protected]
RÉSZLETEK ITT

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2015. április 19., 10 óra — Mátraháza
„Mindig egy szál kardban van a többi kard győzelme” Tormay Cécile: Az ősi küldött
78 éve, 1937. április 2-án, Mátraházán hunyt el Tormay Cécile világhírű írónőnk. A megemlékező túrára mindenkit szeretettel vár a Tormay Cécile Kör. Kérjük, hogy mécsest hozzanak magukkal.
RÉSZLETEK ITT

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

Tisztelt Honfitársak!

Idén 140 éve, hogy egyik legnagyobb írónőnk, nádudvari Tormay Cécile megszületett. Tiszteletére ismét Tormay-évet hirdet meg a Tormay Cécile Kör, és várja a csatlakozókat.
Emlékeztetünk arra, hogy az írónőt 1919-ben halálraítélték, és életművét 1945-ben indexre tették, hiszen tehetséget, ha az szókimondással, hazaszeretettel párosul, nem bocsátanak meg hazánk ellenségei. Sőt, mint más nagyjaink esetében is, alantas módszerekkel akadályozzák a rehabilitációt. Csak így lehetséges, hogy Tormay Cécile feltűnő népszerűsége és szellemi életünk jelentős képviselőinek támogatása ellenére — Reményik Sándorhoz, Wass Alberthez, Nyírő Józsefhez, Herczeg Ferenchez és más géniuszainkhoz hasonlóan — még mindig nem lehet kötelező tananyag; hogy nem engedik a Tormay Cecil utcát visszanevezni sem. Így lehetséges, hogy — bár a legmagasabb szinten a legnagyobb tisztelettel beszéltek és beszélnek életművéről, sőt, konferenciák sorát rendezik róla, — állami Tormay Cécile-megemlékezést utoljára gróf Teleki Pál miniszterelnök tartott a Vigadóban 75 éve.
Ezért felhívással fordulunk minden Szervezethez, Honfitársnőnkhöz és Honfitársunkhoz, hogy emlékezzenek meg irodalmi Nobel-díjra kétszer jelölt írónőnkről! Születésnapja október 8-án van, a megemlékezéseket azonban egész évben folytatjuk, így április 2-a, halála napja emlékére is. A szervezőknek szívesen adunk segítséget, háttér-információkat, filmanyagot, amennyiben kérik. A legapróbb és legszerényebb helyi kezdeményezés sokszor többet jelent, mint a — valószínűleg — elmaradó állami ünnepségek. Fájdalmas a hasonlat: tavaly legalább a 60 éve elhunyt írófejedelemre, Herczeg Ferencre illett volna emlékezni, idén a szintén 140 éve született Klebelsberg Kunóra, a 125 éve született Reményik Sándorra, a 120 éve született Mécs Lászlóra, a 70 éve elhunyt Szabó Dezsőre — hogy csak néhányat említsünk.
Rendezvényeikre szóló meghívásaikat — elsősorban Tormay valamint folyóirata, a Napkelet írónak évfordulós megemlékezéseit — igyekszünk közzétenni honlapunkon. Egyben kérjük, hogy juttassák el minél több helyre az új Tormay-év programjaira szóló meghívóinkat. Olvassák honlapunkat, ahonnan információkat kaphatnak az írónőről: letölthetők művei; az idei megemlékezésekről is tájékozódhatnak, és a Tormay Cécile Kör elmúlt 7 évéről kaphatnak képet, ötleteket. Kérdéseiket, jelentkezésüket, egyéni megkeresésüket várva, továbbra is valljuk a mai napig bujdosásra kényszerített, rágalmazott Tormay Cécile szavaival: „csak szétszórt őrszemek vagyunk. Szegény, magányos őrszemek, akiket a vártán lassan befúj a hó. Pedig ha összehordanók a fegyverünket, sok magányos őrtüzünk zsarátnokát, nagy világosságot tudnánk teremteni, - szellemi honfoglalók tudnánk lenni.
Jöjjenek hát újra a Szellemi Honfoglalók, teremtsünk világosságot! Egy apró gyertyaláng, egy izzó parázs nagyobb fény lehet, mint reflektorok hamis világa.

Tormay Cécile Kör, [email protected]

2015. február 15.

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

A bujdosó írók előtt mélyen tisztelegve meghirdetjük a Bujdosó Írók Napjait: március 21-ét, 22-ét és 23-át. Az egyesek szerint ma is elhallgatásra ítélendő nádudvari Tormay Cécile 1919. március 21-én kényszerült bujdosásra. Noha kétszer jelölték irodalmi Nobel-díjra, és a Népszövetségnek — az ENSZ elődjének — egyik legmagasabb rangú kultúrdiplomatájaként halt meg 1937 április 2-án, 1945-ben műveit indexre tették, és hivatalosan azóta sem rehabilitálták, sőt a rágalomhadjárat folytatódik. A bujdosás nem egyedül Tormay Cécile sorsa, ám élete, életműve és bátor példája mértékadó.
    Az igaz magyar élete sokszor volt a bujdosás, és gyakran ma is az. A bujdosás szinte hungarikum: II. Rákóczi Ferencnek és kurucainak, az írók közül Mikes Kelemennek bujdosás lett az élete. Nem kevésbé az 1948-49-es szabadságharc legjobbjainak is. Fegyveres harcok után az állami bosszúállás nem egyedi a történelemben. De "békében" olyan kiterjedt, kíméletlen, kiszámíthatatlan és aljas terror, olyan — minden magyart érintő — üldözés, mely 1918-ban, és főként 1919 tavaszán kezdődött, addig kevés volt a magyar történelemben is. Tisza István volt a legfőbb céltábla, akit 1918. október 31-én gyilkoltak le. Majd titokban vagy nyíltan, a kommunisták általános, brutális mészárlásba kezdtek, tekintet nélkül arra, hogy az áldozat — jogosan — ellenük harcolt-e vagy csak épp útjukba került. Az elárult és rettegésben tartott ország szörnyű hétköznapjainak, köztük a borzalmas proletárdiktatúra gyalázatos 133 napjának valóságát, — ami az 50-es évek főpróbája volt — átfogó részletességgel egyedül a Bujdosó Könyv hiteles soraiból ismerjük.
    Legyen tehát a Bujdosó Írók egyik zászlóvivője: a holtában is bujdosásra, számüzetésre ítélt Tormay Cécile, a legbátrabb magyar írónő
, aki előszavában így szól:
    „Szóljon az én könyvem arról, amiről nem fognak tudni a jövő történetírók, mert azt át kellett élni. Szóljon arról, amiről nem tudtak az idegenből behurcolt forradalmak felidézői és politikai eseményeinek a szemtanúi, mert lelküktől távol állt minden, ami magyar.
    S legyen a Bujdosó Írók másik zászlóvivője Hamvas Béla, aki március 23-án született. A szintén a hatalommal soha meg nem alkuvó, alá nem író író-géniusz, aki inkább elbujdosott a zsarnokság elől, minthogy eszközévé váljék. Aki szellemi életünkben ma is bujdosásra kényszerül, mert hiszen bár világítótorony, ám messze hordó fényét igyekeznek eltakarni előlünk. Szavai az 50-es évek és a ma bujdosóira is emlékeztetnek:
    „Abban, amit a kurucság jelent, az egész magyarság osztatlanul részt vesz, éspedig fenntartás nélkül. (...) nem a diadalért, de konok és mélabús és makacsul ismétlődő nemzeti sors, hogy itt vidáman csak az élhet, aki az idegen elnyomókkal szövetkezik népe ellen, de a dicsőség mégis a bujdosóé.
    Követeljük, hogy Hamvas Béla nevét viseljék a könyvtárak, mindenféle szaboervinek helyett! Nevezzük ezentúl Fővárosi Hamvas Béla Könyvtárnak az intézményt! Felhívunk továbbá arra, hogy minden év március 21. és 23. között méltón emlékezzünk meg az eddig elhallgatásra ítélt vagy hamis színben föltűntetett, szellemi életünkben bujdosásra kényszerített íróinkról, művészeinkről és tudósainkról. Többen vannak, mint hinnénk! Keressük meg őket bujdosásukban! Felhívunk mindenkit, aki e szellemi hon- visszafoglalással egyetért, hogy emlékezzék meg elhallgatásra ítélt, ma is bujdosó példaképeinkről.

Budapest, 2015. február 20.

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

Rajzpályázati siker született: Tormay Cécile a témája a 2. helyezett rajznak! Gratulálunk! (a www.legbatrabbvaros.hu oldalon több Tormay vonatkozású hír is szerepel nyári eseményekről):
http://www.legbatrabbvaros.hu/2014/04/rajzolj-te-legbatrabban-hosok-es.html

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

„S fegyver csörög, haló hörög,
amint húrjába csap.”

Arany János


Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt 2014. október 10-én, péntek este a Budapest, VIII. Kőfaragó — volt és leendő — Tormay Cecil utca 3. előtt kezdődő megemlékezésre és koszorúzásra Nádudvari Vitéz Tormay Cécile születésének 139. évfordulója tiszteletére.
Egyik legnagyobb, de biztosan a legbátrabb; a leginkább feledésre ítélt; és ma is a legtöbbet és legaljasabb módon rágalmazott írónőnk, a magyar walesi bárd, a régi Pest legendás írója 1875. október 8-án született.
Részletekről legkésőbb okt. 8-ig a [email protected] címen vagy okt. 10-én délig érdeklődhetnek a Tormay Cécile Kör 0630-513-92-99-es számán.
Ugyanide, a fenti határidővel várjuk a koszorúzni kívánó szervezetek nevét, vagy az ünnepség előtt kérjük írásban leadni a műsorvezetőnek.
Minden kapcsolódó információt rendszeresen megtalálnak, és letölthetik olvashatják, Tormay Cécile írásait a www.tormayc.webs.com honlapon.
MEGHÍVÓ LETÖLTÉSE

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

A Tormay Cécile Kör jelvényszerző emléktúrát indít el a Mátrában, A túra igazolófüzete erre a linkre kattintva letölthető. Információ a túrával kapcsolatban: Szőke György (30/308-4317).

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

Két remek hírünk közül az egyik: kitüntették Pásztornét, a TCK tagját. Gratulálunk!

Kazinczy,- és Péchy Blanka díjas balassagyarmati pedagógusok
Pásztor Sándorné, a Balassi Bálint Gimnázium magyar-ének-zene szakos pedagógusa Kazinczy díjban, Hevérné Tácsik Klára a Szondi György Szakközépiskola magyartanára Péchy Blanka díjban részesült Győrött.
Gratulálunk!
Részletek: http://www.agt.bme.hu/balassi/Kazinczy_Pechy_dij_2014.html

Megújul az egykori Huszár-villa, átköltözik a Civitas Fortissima Múzeum és Kiállítóhely
A Madách Imre filmszínházban még látogatható Civitas Fortissima Múzeum és Kiállítóhely 2014 őszén átköltözik az egykori Huszár-villába, mivel elkezdődött az Ady E. úti épület felújítása. Az új és megnövelt kiállítóterület az 1919-es történelmi események bemutatásának méltó helye lesz.
    A Duna Tv, Sírjaik hol domborulnak? c. filmsorozatának áprilisi adása pedig az új múzeumról és a tervekről szól. (a 48. adás innen kereshető meg)
Részletek: http://www.agt.bme.hu/balassi/Huszar_haz_atepitese.html

Forrás: BBK - Balassagyarmatért Baráti Kör http://www.agt.bme.hu/balassi/

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

T. Megemlékezők!

„Virágvasárnap. Tavasz van. Húsvét jön a tavaszon át és ez a Virágvasárnap mégis egészen más, mint volt a többi, mióta visszaemlékezem. Az emberiség évezredes útján sötét, üldözött idők járnak vissza a sírjukból. Mintha lázbetegek rémlátása mesélne. Magyarországon üldözik a keresztények hitét. Fenyegető veszedelmek kószálnak templomaik körül.”
    „Még a gyerekek is komolyabbak voltak, mint máskor. Magukba szálltabb embereket még nem láttam együtt soha.
    Valahol a magasban lélegzet vesztve vergődött a gregoriánus harmóniákkal a szegény falusi orgona. A mozdulatlan templomi zászlók alól feltörtek az emberi hangok. Egyik magasan járt, a másik mélyen. Hamisan, gyámoltalanul és mégis meghatón szállt az ősi liturgikus dallam, évezredes Virágvasárnapok gyászoló éneke.
    „És az Ember Fiát elárulják, hogy megfeszítsék...”
    A sokszor hallott szavak most döngve hullottak a szívemre és világosság lett az értelmükből. És éreztem, hogy ez a Virágvasárnap nem emlékezés, de sötét történés. Új Golgotára indul Krisztus itt a földön.
    A templomban csak siránkozott tovább a Passió panaszos, ősrégi dallama.
    „...Arcára köptek, ökleikkel ütötték, mások pedig arcul verték őt, mondván: Találd el Krisztus, kicsoda az, aki téged megütött?”
    És mintha egyet gondolt volna a templom, csodálatos borzadásban éreztük mind. Ugyanazok, megint ugyanazok, akik kétezer év előtt ütötték.
    „...És mikor vádolták, semmit sem felelt...” „...Szinte ijedt kötelességben ismételték az Evangéliumból az énekes hangok a zsidók kiáltását: „Feszítsd, meg! Feszítsd meg!...” És felmorajlott a szózat, mellyel egykor a jeruzsálemi nép vállalta az ítéletet:
    „...Az ő vére mirajtunk és a mi fiainkon...” Egy pillanatra csend lett, mintha az emberek utána néztek volna a szörnyű tehernek, melyet a hangok vittek. Aztán szinte messziről, révedezett vissza a dallam önmagához.
    „...és elvitték öt, hogy megfeszítsék...”
    Az orgona, mint egy roskatag öreg pásztor összeterelte a nyájat. A hangok összefutottak és a templomi népből olyan kétségbeesetten tört ki, mint ezen a mi magyar földünkön talán soha:
    ...Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?”
    Sápadt arccal, szívszaggatóan kiáltották az emberek és abban a pillanatban Krisztus minden ember volt és Krisztus szava minden ember szava lett.
    Régen elhangzott és mégis ott maradt, mint egy sebesülés. A templomkapu kinyílt a falban és hirtelen, beáradt a külső napsütés. Kifelé pedig áradt az utolsó könyörgés, a magyar katolicizmus százados éneke. Szállt, emelkedett, belevegyült a tavaszba és napkelet ritmusával, napnyugat hitével megostromolta a végtelenség kék egét.

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Patrónánk!:
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:
Magyarországról, romlott hazánkról,
Ne feledkezzél meg szegény magyarokról...”

Tormay Cécile: Bujdosókönyv, 1919. április 13.
(Elhangzott 2014. április 12-én, a Szent Rókus
Kórház és kápolna előtti Tormay Cécile szobornál)

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

T. Megemlékezők!

A MANSz Almanach 1920-as példányából Tormay Cécile beköszöntőjéből olvastam részleteket. Igen, ez a hang kell, és főként ez az akarat: Keresztény és nemzeti Magyarországot akarunk! Ahogy 95 éve, amikor megalakult a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége. Sosem voltunk távolabb tőle, de ha nem vigyázunk, ha nem állunk sokkal éberebben őrt a strázsán, kilophatják alólunk megmaradt Értékeinket is. És a feltételes mód itt csak egy ünnepi gesztus. Mert biztosak lehetünk, hogy azok a kezek, amelyeket nap nap után és évszázadok óta emelnek ránk, és amelyekkel megállás nélkül bontják Házunk alapjait, azok nem tétlenek, sem hétközben, sem szombaton, sem vasárnap.
    A Ház tulajdonosa, aki ősei vérén szerezte a földet, két kezével és verejtékével rakta le az alapokat és emelte a falakat, most az ablakot pucolgatja. Csinosítja a homlokzatot, és jól teszi, különösen így Húsvét előtt, s ha vendéget vár.
    Ám ha ablakán át nem akarja meglátni a háza körül settenkedőket, és rosszul választja meg vendégeit, barátait, nagy baj veszi kezdetét. Ha a gazda nem látja meg, hogy a kerítést kellene előbb megerősíteni, más barátokban megbízni, mert belülről bontják el pincéjét, míg egy másik vendég az ő feleségét akarja elszeretni, akkor az a gazda nemcsak ostoba, hanem bűnös is.
    Mára egy látszólag szabad országban élünk. 1990-ig legalább ismertük megszállóinkat, akik nem magyarul beszéltek. De legalább tudtuk, kik ők. Mára gyakorlatilag megszűntek az egyenruhák. A hálózatnak nem kellenek megkülönböztető jelzések, ők a zavarosban és a sötétben is megismerik egymást, sőt ott leginkább, mert ez lényegük. Mi pedig rémülten lapulunk, igazodunk, és elvesztettük a tartást is, a reményt is arra, hogy fölemelkedhet az ország.
    A török 150 évig volt itt, Trianon 100 éve sem, mondogatjuk. Noha abból egy év, egy hónap, egy hét is túl sok. De nem is a számok lényegesek, hanem hogy a fejünkben mi van. Nem „csak” a tömegek vannak elbutítva és megvezetve, hanem mi is. Ugyan még tudjuk, mi volt a Nagy-Magyarország, mik a keresztény értékek, mert tanították nekünk. És boldogok vagyunk, ha ezekből néha odavetnek egy aprócska morzsát...
    T. Megemlékezők! Ünnepeinknek, megemlékezéseinknek akkor van értelme, ha szép galamb lelkünkbe beengedjük a tisztánlátás nem kockázatmentes sólymait is. Igaz, hogy vadak és csőrük néha véres, de magasan repülnek, és messzire látnak. Ilyenek voltak a magyar asszonyok és lányok, és ilyenek lehetünk mi is, ha akarjuk. Ki kell lépnünk az őszinteség veszélyes terepére, mint ők tették, és körül kell néznünk: Mi az, ami megmételyezi mindennapjainkat? Mert ha ezekre őszintén válaszolunk, akkor a következő lépés a jobb jövő felé, hogy összefogjunk azokkal, akik ugyanitt tartanak. És már csak akarnunk kell, lesz eredménye.
    T. Barátaink!
    Ne várjunk sokat politikai erőktől, ahogy a MANsz sem várt. Az erő saját magunkban van, mert föntről megkapjuk. Észre kell vennünk ezt az erőt, még ha romokban is vagyunk. Nagyanyáink, dédanyáink zseniálisan észrevették, hogy a legnagyobb pusztulásban, a legelkeserítőbb pillanatban csak nők emelhetik föl a társadalmat.
    De nem azzal az álságos és sátáni jelszóval, hogy a nő elfoglalja a férfi helyét! Hanem azzal a — feministákkal homlokegyenest ellenkező — céllal, hogy helyreállítsák a káoszból a rendet. Ez a nő igazi feladata! A nőé, akinek a Teremtő olyan eszközöket adott, amivel a szeretetét sokkal jobban kifejezésre tudja juttatni.
    Tisztelt Megemlékezők! Igenis háború van, nem csak ott, ahol szólnak a fegyverek. Ezt igazolja a nők erkölcsi süllyedése, a generációk elidegenedése, a gondolkozni nem akarásunk — és mindenek előtt az, hogy nem vállaljuk saját felelősségünket. Nem vállaljuk KÁRPÁTALJAI MAGYAR ÉS RUSZIN TESTVÉREINK szenvedését, a DÉLVIDÉKI és a szintén CSUPA NAGYBETŰS MALINA HEDVIGEK támogatását, és sorolhatjuk... mert azt gondoljuk, nem tehetünk értük semmit. Nem így van!
    Kezdjünk el gondolkozni... fogjuk meg a nők, a fiatalok kezét, hívjuk őket, beszélgessünk velük, szeressük őket, akiket talán nálunk is jobban félrevezettek... az emberek közösségekre vágynak, jó szóra és hiteles, hétköznapi, egyszerű emberekre. 77 éve halt meg a MANSz vezére, Tormay Cécile, aki ezt is fölismerte, és cselekedett. A hála virágai után énekeljük el a Szózatot, azért is, mert nem találunk példaképet, aki nála jobban betartotta volna a Szózat minden betűjét, sokszorosan az első két szavát:
    „Hazádnak rendületlenül...”

Budapest, Kőfaragó — hajdani és leendő Tormay Cecil utca — 2014. április 12.

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2014. március 30., 10 óra — Mátraháza
„Mindig egy szál kardban van a többi kard győzelme” Tormay Cécile: Az ősi küldött
77 éve, 1937. április 2-án, Mátraházán hunyt el Tormay Cécile világhírű írónőnk. A megemlékező túrára mindenkit szeretettel vár a Tormay Cécile Kör. Kérjük, hogy mécsest hozzanak magukkal.
RÉSZLETEK ITT

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2014. március 22., 17 óra — Tárnok
Szeretettel hívja Önt és Családját, Ismerőseit ősbemutató irodalmi színpadára a Tormay Cécile Kör Viaszfigurák vigaszul címmel.
Tormay Cécile meghökkentő meséi szerelemről és művészetről...
Nobel-díjra jelölt írónőnk novelláiból és élettörténetéből zenés színpadra alkalmazta Jobbágy Éva és Koncsos Melinda.
2014. március 22. szombat 17 h Művelődési Ház, Tárnok, Fő u 43.
MEGHÍVÓ LETÖLTÉSE

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

Eltávozott közülünk Dr. Aczél László Zsongor atya, pálos szerzetes, Tormay Cécile egyik nagy tisztelője. Ő az, aki sok évtizedes elhallgatás után — a Pálos Baráti Kör felkérésére — Budapesten először mert szentmisét tartani Tormay Cécile tiszteletére. Innentől gyakran évente két alkalommal: a Nagyasszony halála és születése napján bensőséges keretek közt emlékezett rá. Ám ezek a misék sokkal többek voltak az ilyenkor szokásosnál: Zsongor atya bátor kiállása és tisztelete mélyről fakadt, fölolvasása A fehér barát című regényből (Tormay Cécile: Az ősi küldött regénytrilógiából) és méltatása mindig sokkal több volt ismeretterjesztésnél. Tormay-miséit nem lehetett elfogódottság nélkül végighallgatni. Zsongor atya ugyanakkor azt is szerette, ha ezeken az április 2-i és október 8-i Tormay-miséken rajta kívül más is elmondja gondolatait. Mise előtt és után is átéltük a közös ünnep meghittségét.
    Csendes, de határozott személyisége — mellyel betegségét is (számunkra) titokban viselte — nagyon fog hiányozni. Nem kevésbé az a rehabilitációs munka, melyet neki köszönhetünk. A Nemzeti Értékvédő Egyesület által emelt Tormay Cécile-szobor felszentelése — R. Törley Mária alkotása a Szent Rókus kórház előtt — a Tormay Év legemelkedettebb pillanatai közé számítanak. Az erről készült film kockái, reméljük, örökre megőrizik Zsongor atya rendkívüli pálos személyiségét és példamutatását. Zsongor Atya, köszönünk mindent!
    A Tormay Cécile Kör és a fent említettek nevében is: Jobbágy Éva
    Sajnos a szomorú eseményről — több okból — későn értesültünk, ezért elnézést, hogy csak késve adunk hírt. Ezzel együtt ott voltunk a gyászmisén a Sziklatemplomban, egyesek a pécsi temetésen. A részletekért keressék a következő linket:
http://www.palosrend.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=87

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

Nyilatkozat a Nobel-díjra jelölt Tormay Cécile megvédéséről

    Nincs új a nap alatt: Tormay Cécile-t ismét antiszemitának bélyegezték. Akik bélyegeznek, azokat a tények sohasem zavarják. Pedig a tények segítenek eligazodni még annak is, aki Tormay Cécile-től egy sort sem olvas. Mik a makacs tények?
    Tormay Cécile-t, a világhírű magyar írónőt 1935-ben francia javaslatra egyhangúlag nevezik ki a Népszövetség legmagasabb rendű bizottsága, a Szellemi Együttműködési Bizottság élére. A Népszövetség az ENSZ elődje. Ezen bizottság élén Tormay Cécile Madame Curie-t követi: kizárólag feddhetetlen tudós asszonyokat tűntettek ki ilyen hatalmas pozícióval. Tormay haláláig tölti be ezt a fontos posztot, és ámulatba ejti a világot, köztük a sokszoros francia miniszterelnököt, Herriot-t.

    Tormay Cécile magas színvonalú intellektusa és erkölcsisége nem csak művészetében, de a diplomáciában is lenyűgözi kortársait. A jobboldalisággal nem vádolható Anatole France jóslata bevált, ő minden idők talán legnagyobb nőírói karrierjét jósolta Tormaynak. „A régi ház” után a „Bujdosó könyv” is akkora siker volt, hogy az USA-ban egymás kezéből kapkodták az emberek. Tormay Európa után meghódította Amerikát. 1936-ban irodalmi Nobel-díjra jelölték, a legjobb öt közé került. 1937-ben újra jelölték, mindenki biztosra vette, hogy Tormay végre Nobel-díjas lesz. Ha nem halt volna meg április 2-án, bizonyára ő lenne első irodalmi Nobel-díjasunk. Gyászolta az ország és az egész világ. A Nyugatban — melyben a cenzúra nélküli Kosztolányit, Babitsot és Móriczot is lehetne antiszemitának bélyegezni — Szerb Antal siratta el a Napkelet főszerkesztőjét.
    Levonhatjuk hát a következtetést. Két lehetőség van: az egyik, hogy a fent említettek Tormay Cécile-lel együtt mind antiszemiták voltak. Akik Tormay Cécile-t antiszemitának bélyegzik, azok antiszemitának tartják a Nyugattól kezdve Anatole France-on át a Nobel-díj bizottságot és a Népszövetséget, továbbá az akkori Európát és az USA-t.
    Másik lehetőség, amit Tormay Cécile tettekkel bizonyított nap nap után, hogy sem a Napkeletben, sem egymilliós (!) tagságú civilszervezetében, a MANSz-ban nem volt helye faji vagy vallási előítéleteknek. Bizonyítékok sora áll rendelkezésre! Csakhogy van valami, ami miatt Tormay Cécile a diktátorok számára elviselhetetlen: ő az egyetlen „walesi bárd” a magyar irodalomban. Íróink közül egyedül őt ítélte halálra a kommün. Mert egyedül ő ismerte föl a kommunizmus működését, és látott a jövőbe. Ő merte megírni az igazat 1918-1919-ről. A kommunisták szellemi utódai ezt sohasem fogják megbocsájtani.
    A Nemzeti Értékvédő Egyesület és a Tormay Cécile Kör a Magyar Örökség-díjas Tormay Cécile-t és a 90 éves Napkeletet példaként állítja a Nemzet elé, és felhívja a figyelmet, hogy mindazok, akik nem állnak ki megvédésük mellett, azok a kommunista eszmék és módszerek továbbélését segítik.

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

A „90 éves a Napkelet, Magyar Örökségünk” című egyéni pályázat végeredménye és díjazása

Az 1. díjat a zsűri nem adta ki. A két második helyet nyerte:

Eőry Áron, Budapest
Kiss Márton, Simontornya

A két 3. díjas:
Makkai-Ilkei Ildikó, Bencéd (Erdély)
Vass Szabina, Forgolány (Kárpátalja)

A Tormay Cécile Kör Különdíját Benkő Krisztián (Budapest) kapta.

A „90 éves a Napkelet” csapatvetélkedő végeredménye és díjazása

1. Róth Éva tanárnő és Balla Zsuzsanna, Priol Balázs
Széchenyi István Gimnázium , Dunaújváros 158,5 pont
2. Palágyi Márta tanárnő és Horti Emese, Kiss Noémi
Fővárosi Kossuth Lajos Gimnázium, Pesterzsébet (Bp.) 146 pont
3. Sastáp kora nevű csapat: Sinkóné Tóth Zsuzsanna tanárnő és Vári Eszter, Melles Károly, a
SárospatakiReformátus Kollégium Gimnáziuma, Sárospatak 142 pont

A Duna Televízió különdíjasai:

Róth Éva tanárnő, Balla Zsuzsanna és Priol Balázs, Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros és
Majzik Éva tanárnő, Kerekes Mihály István és Mócsai Norbert Ferenc
Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakközépiskola, Zugló (Bp.)

A Tormay Cécile Kör különdíjasai:

a Kelet Hangja nevű csapat: Dézsi Eleonóra tanárnő és Pataki Réka,
Szitai Eszter, Művészeti Szaklíceum , Marosvásárhely
Majzik Éva tanárnő és Kerekes Mihály István, Mócsai Norbert Ferenc
Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakközépiskola, Zugló (Bp.)

Letöltések:
Eőry Áron: „Gyökérkezelés” jelige
Kiss Márton: „Kisse” jelige
Makkai-Ilkei Ildikó. „Nők a bástyán”
Vass Szabina: „Trianon”
Benkő Krisztián: „Radioaktív”

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2014. február 11., 17 óra
Szeretettel várjuk Kollarits Krisztina „Csak szétszórt őrszemek vagyunk” Tanulmányok a Napkeletről című könyvének bemutatójára.
A kötetet bemutatja: Alexa Károly irodalomtörténész
Időpont: 2014. február 11. (kedd) 17 óra
Helyszín: a Magyar Írószövetség klubterme (1062 Budapest, Bajza u. 18. I. emelet)
MEGHÍVÓ LETÖLTÉSE

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

Ünnep a volt Tormay Cecil utcában: a 138. születésnap

Évről évre, így most október 8-án is, Tormay Cécile születésnapját ünnepelte a Tormay Cécile Kör a Révész Ferenc által állított emléktábla alatt. A Himnusz utáni bevezetőben kiemelték, hogy a gyöngyösi könyvtár — elsősorban Szőke György — áldozatos munkája és az OSZK szíves közreműködése révén a Napkelet számok sorra fölkerülnek a világhálóra. Ezzel a Napkelet megmenekül a pusztulástól, hiszen az 1945-ben indexre tett folyóiratból könyvtárainkban csak néhány porladó példánnyal lehet találkozni. Így ma már a a világ bármely pontján olvasható a Napkelet, melyet a Nyugat diktálta irányzat ellenében keresztény-keresztyén szellemben hoztak létre. Ez a sziszifuszi munka tette lehetővé, hogy a TCK kiírja harmadik pályázatát, idén „90 éves a Napkelet, Magyar Örökségünk” címmel.
    Domonkos László író, a pályázat zsűrielnöke mondta el az ünnepi beszédet népes ünneplő közönség előtt. Érzékletesen világította meg Tormay Cécile Bujdosó könyvének film-szerűségét és a Napkelet fontosságát. Ezután Jobbágy Éva, a TCK alapító vezetője mondott beszédet (lentebb olvasható). A megemlékezés hátralévő részében koszorú költemények lepték el az írónő emléktábláját. Tormay Cécile R.Törley Mária szobránál azzal a Hankiss János-idézettel fejezték be a megemlékezést, melyet a szobor állítója, a Nemzeti Értékvédő Egyesület elnöke, Zorányi Gábor is választott az avatáson.
    Pánti Anna, aranytorkú operénekesnőnk (itt már harmadik) dala után az ünneplők a Rókus kórház előtti szobor elé is virágokat, koszorúkat, helyeztek el, nemzeti színű szalagokat kötöttek, és mécseseket gyújtottak. A Szózat eléneklésével zárult a gyönyörű születésnap.
    A TCK hálás köszönetét fejezi ki különösen a Józsefvárosi Önkormányzatnak, a Rendőrségnek, a Horty Miklós Társaság tárnoki díszőrségének, a számos koszorúzó szervezetnek valamint minden megjelentnek az odaadó segítségért.


Jobbágy Éva 2013 október 8.-án elhangzott beszéde:

Tisztelt Ünneplők!

Tormay Cécile, aki 138 éve született, s akiről ezt az utcát elnevezték, olyan jelenség, akinek életéből hét példakép kitelik. Művész, hazafi, civil szervező, szónok, főszerkesztő, Kazinczyhoz fogható irodalmi szervező, és kulturdiplomata. Mindben tökéletességre törekedett, világhírű lett, de számunkra több, hogy mindben alázatos és magyar volt. A kunbélák halálra ítélték, ő mégsem hagyta el a hazáját, pedig tudta, hogy a halálos ítéletet apránként fogják beváltani.
    Akasztófa és halálvonat az aljasok arzenálja 1919-ben. Zsarolás és rágalmazás Tormay haláláig. 50 év betiltás és elhallgattatás. Ma újra hazugság és rágalmazás. De hiába. Tehetetlenek azzal szemben, aki Nobel-díját, egészségét, idejét, művészetét áldozta Hazájáért, a Trianon elleni harcért. Tormay életének minden mozzanata igaz és hiteles volt. Szavak és tettek közt kevés ilyen tiszta összhangot találunk. Ezt próbálják hát bemocskolni 95 éve diabolikus erők. Ha ez ma másként lenne, akkor csak ünnepelnénk, és nem kellene ma is harcolnunk példaképünkért.
    Tisztelt megemlékezők! Először arra gondoltam, fölolvasom az MTI-nek küldött nyilatkozatom. A média ugyanis csak az 50-es évek hangulatát idéző írásoknak adott teret. Az MTA szakvéleménynek titulált förmedvénye ellentmond még saját megállapításának is. Viszont ötletet ad: valóban meg kell nézni, hogy a közterületek névadói közül ki segítette ordas eszmék térhódítását.
    Nyilatkozatomat nem olvasom föl, mert a honlapon megtalálható. Azért sem, mert ünnepelni jöttünk. Emlékezni a magyar walesi bárdra. Az egyetlenre, aki szólni, sőt cselekedni mert akkor. Akinek tolla Zrínyi Miklóséhoz, bátorsága Zrínyi Ilonáéhoz hasonlatos.
    Köszönöm, hogy sokan állnak ki Tormayért, mikor a gonosz nagy erőkkel törekszik arra, hogy eltépje gyökereinket. A vörösfestékes rém után csoportokat hoznak ide, itt gyalázzák a nemzetet, és tapossák zászlaját. Aki a Bujdosó könyvet ismeri, nem csodálkozik ezen. Visszaköszönnek benne a módszerek.
    Tormay prófétaként látta a jövőt, és megnevezte az áfiumot. Megtalálta az orvosságot. Ezt hazánk ellenségei sohasem fogják megbocsájtani neki. A halott Tormay Cécile félelmetesebb számukra, mint az élő volt: hiszen Lelke az égbe menekült.
    Tisztelt Ünneplők! Tisztelt Honfitársak! Sokszor kérdezik, miért hoztam létre a Tormay Cécile Kört. Ez most csak azért érdekes, mert beszédem írása közben jöttem rá, miért szimbólum Tormay életműve. Régebben megkeresett egy ismeretlen azzal, hogy édesanyja a Bujdosó könyvet a bibliával felváltva olvasta a halálos ágyán. Itt a válasz: Tormay Cécile a szorongást legyőző Hit erejével szól hozzánk. Remekművein átizzik hitelessége, ezért annyira személyes.
    Kedves Barátaim! Azt itt mind tudjuk, hogy számunkra mit jelent az igaz szó. De tudjuk-e, hogy segítőnk a bajban csak az lehet, aki aszerint él és hal?
    Olvassuk Tormayt figyelmesen! Mindannyiunknak vérében van a sorsa, a dolga, kinek hogy táblát, szobrot állítson, filmet, készítsen, kinek, hogy írjon, énekeljen vagy NEMet mondjon. De több IGENre — és cselekvésre van szükség! Vissza kell szereznünk a teljes magyar irodalmi és kulturális örökségünket. Csak így élhetünk meg magyar Feltámadást.
    A szellemi honfoglalást 90 éve a Napkelet folyóirattal indította el Tormay Cécile és Klebelsberg Kunó. Géniuszuk napnál világosabbá tette, hogy erre az útra kell visszatalálnunk. És ha segítünk magunkon, mert erőnkhöz képest elindulunk rajta a helyes irányban, akkor Isten is megsegít.
    Úgy legyen.

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2013. október 8., október 9. 17 óra
Szeretettel meghívja Önt és Családját Tormay Cécile 138. születésnapján a Tormay Cécile Kör
Találkozzunk elsőként október 8-án, kedden 17 órától a Budapest, VIII. Kőfaragó (volt Tormay Cecil) utca 3. előtt hagyományos ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra.
Utána a Szent Rókus kápolna és kórház előtti Tormay-szobornál zárjuk ünnepségünket.
Mécsest, nemzeti színű szalagot, virágot szívesen látunk.
Misét Tormay Cécile emlékére október 9-én 17 órai kezdettel tartanak a pálosok a gellérthegyi Sziklatemplomban.
MEGHÍVÓ LETÖLTÉSE

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2013. május 25.
A Pálferisek, vagyis a Pál Ferenc atya körüli szerveződés május 25-én, szombaton irodalmi sétákat szervez, melynek része a Tormay Cécile Kör által tervezett és vezetett Napkelet irodalmi séta és kisfilm az Urániában.
Bárkit szeretettel várunk a sétára 10.30-tól a Vigadó téri szökőkútnál. A séta ingyenes, sőt DVD-t és könyvet, meghívókat lehet nyerni. Akit csak a kb fél órás Tormay film érdekel, az az Uránai moziban az emeleti kávézóban gyülekezzen 11.45-től.
RÉSZLETEK ITT

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

Április 7-én, vasárnap a Farkasréti urnatemetőben megkoszorúzzuk Tormay Cécile nyughelyét, ahol - erőfeszítéseink ellenére - még mindig névtelenül nyugszik az egyik legnagyobb írónő. Találkozó 15 órakor a főbejárat belső oldalán, ahonnan együtt indulunk a közeli sírhelyhez. Beszédet mond Újháziné Ledó Erzsébet pálos kutató.

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

Tormay Megemlékezések Országszerte 2013.
A Tormay Cécile Kör nagy szeretettel hív minden érdeklődőt Tormay Cécile halálának 76., és mértékadó irodalmi folyóirata, a Napkelet születésének 90. évfordulója alkalmából a következő megemlékezésekre:
1. Hagyományos ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Józsefvárosi Önkormányzattal közösen a Budapest, VIII. Kőfaragó — hajdani Tormay Cecil — utca 3. sz. előtti márványtábla alatt április 6-án, szombaton 11 órai kezdettel.
    Ünnepi beszédet mond Sántha Péterné alpolgármester, közreműködik Pánti Anna operaénekesnő.
    A megemlékezés déltől a Rókus kápolna előtti R. Törley Mária Tormay Cécile mellszoboránál fejeződik be a szobor állítója, a Nemzeti Értékvédő Egyesület koszorúzásával és a Szózattal.
    Mécseseiket, virágjaikat és koszorúikat előre is köszönjük. (Utóbbiakhoz a koszorúzó nevét a műsorvezetőnek kérjük időben leadni.)
2. Hagyományos Tormay Cécile emléktúra és koszorúzás Mátraházán április 14-én vasárnap 10 órától, a Hotel Ózon Residence parkjában lévő Tóth Péter készítette Tormay Emlékoszlopnál. RÉSZLETEK ITT
3. A Tormay Cécile Kör és a Tormay Szalon közös összejövetele április 27-én, szombat délután. Az óriási érdeklődésre való tekintettel ismét Kocsis István: Árva Bethlen Kata című monodrámát adjuk elő Meister Éva színművésznő remek előadásában. Zártkörű program: részleteses meghívókat a TCK tagjainak, illetve személyes ismeretség vagy ajánlás alapján lehet igényelni. Ettől közismert vagy más szempontból kivételes személyiségek esetben eltérhetünk.
RÉSZLETEK ITT

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

A Kossuth Rádió hangtárában 3 hétig hallgatható a 18:30-kor kezdődő Irodalmi újság. A műsorban 18:42:40 másodpercétől Takaró Mihállyal beszélget Házi Hunor. A beszélgetés 8 perces.
www.hangtar.radio.hu/kossuth#!#2013-02-10

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2013. február 16. 16 óra
A Tormay Cécil Kör 2013. február 16-án 16 órakor bemutatkozik a Király — Erdei — Műhelyben Csepelen, a Kondor utca 29-ben.
A Magyar Örökség Díjas írónő munkásságáról és a Napkelet című folyóiratról előadást tart JOBBÁGY ÉVA a Tormay Cécil Kör alapító vezetője.
ERDEI ÉVA GALÉRIA KVASZNAY PÉTER TEREM
Szeretettel hívjuk, várjuk kedves vendégeinket ismeretterjesztő irodalmi estünkre.
A TORMAY CÉCILE BREVIÁRIUM (1.) előadói: JOBBÁGY ÉVA próza, KONCSOS MELINDA Dévai Nagy Kamilla tanítványa, a Krónikás Zenede tagja saját szerzeményeivel ének, klasszikus gitár
Ki nekünk a Nobel-díjra kétszer jelölt Tormay Cécile?
A TORMAY CÉCILE KÖR PÁLYÁZATA
„90 éves a Napkelet...”, a Nyugat méltó társa
RÉSZLETEK ITT

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2013. február 15. 17:30 óra
A Tárnoki Lokálpatrióták Kulturális Közhasznú Egyesülete meghívja Önt Kocsis István: „Árva Bethlen Kata” című monodrámájára Meister Éva színművésznő előadásában.
Kritika a darabról: ITT
Időpont: 2013. február 15-én 17.30 óra
Helyszín: Tárnoki Művelődési Ház (Tárnok, Fő u. 43.)
A belépés díjtalan, az előadás után rövid szeretetvendégséget tartunk. Várjuk azokat a kedves vendégeinket, akik adományukkal segíteni tudják egyesületünk munkáját. Előre is köszönjük!
Az előadás kiemelt támogatója:
Szolnoki Gábor polgármester
További támogatók: Tárnoki Művelődési Ház, Tárnokhír
RÉSZLETEK ITT

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2013. január 23. 18 óra
Aki lemaradt tavaly a Tormay Szalon nagy sikerű Meister Éva előadásáról, most kárpótlásként találkozhat egy másik kitűnő műsorával.
RÉSZLETEK ITT

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2012. március 31. 17 óra — Balatonfüred
A Kovászna parkban szombaton 17.00 órakor Tormay Cecile halálának 75. évfordulója alkalmából megemlékezést tart a Jobbik. Szeretettel meghívjuk Önt és minden Tormay Cercile tisztelőt. A rendezvény nem politikai, hanem kulturális megemlékezés lesz.
Szeretettel várunk mindenkit!
Ujhelyiné Károlyi Krisztina
Önkormányzati képviselő Jobbik Balatonfüred

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

Alább olvasható Takaró Mihály irodalomtörténész felhívása:
Megjelent az új Nemzeti Alaptanterv tervezete, mely tantárgyanként tartalmazza a tanítandó kötelező törzsanyag tartalmait. Sajnálatos és döbbenetes módon magyar irodalomból egyetlen olyan író sem szerepel benne, aki a XX. század első fele nemzeti konzervatív polgári irodalmának képviselője lenne.
    Így továbbra sem szerepel például Herczeg Ferenc, Tormay Cécile, Wass Albert, Gyóni Géza, Reményik Sándor, Tompa László, Kós Károly, Nyirő József és Szabó Dezső!!! Ez azért fájdalmas és döbbenetes, mert a fent nevezett írók a nemzetközileg ismert — többük esetében irodalmi Nobel-díjra jelölt — a magyar irodalom minőségi, első vonalát reprezentáló alkotók voltak.
    Nem jelenik meg a tervezetben az 1920 után hárompólusúvá vált magyar irodalom-felfogás sem, így egyáltalán nem tárgyalja a transzilvánizmust mint fogalmat, és ezzel újra teljesen egyoldalúan, torzítva és csonkán óhajtja bemutatni az említett korszakot.
    Ez azért életveszélyes, mert ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy marad a Nyugatot egyedüli progresszív irányként bemutató, idejétmúlt felfogás.
    Nyoma sincs a nagyapáink idejében csodákat művelő nemzeti gondolatnak Hoffmannék alaptantervében
    A tervezethez március 2-ig lehet BÁRKINEK! hozzászólnia. Kérem önöket, lehetőleg minél nagyobb számban tegyék meg írásbeli hozzászólásukat a minisztérium, illetve a NAT-bizottság számára! Most létfontosságú, hogy éljünk jogainkkal, és kérjük-követeljük az egyoldalú, valóságnak nem megfelelő nézetdiktatúrás álláspont felülvizsgálatát. A tét óriási, ezen múlik, hogy az elkövetkező években-évtizedekben az új magyar generációk megismerkednek-e a korszak valóságával, és végre 22 évvel a rendszerváltozás után a magyar irodalom tantárgy betöltheti-e nemzeti identitásképző szerepét is.
    A www.ofi.hu honlapon — állítólag március 2-ig — bárki megteheti észrevételét. Ajánlom azonban, hogy inkább mielőbb küldje be! Ehhez kattintson a „Nyilvános az új Nemzeti alaptanterv vitaanyaga” címre. Lejjebb kattintson „A véleményezési felület”-re, azután jelölje a magyar irodalmat. A fent említett írókról a végén lévő „Közműveltségi tartalmak” fejezetben érdemes bővebben írni, de jónak látnám rögtön az első felületre is írni pár bevezető mondatot.
    Kérem továbbá, hogy hozzászólását küldje meg nekem is, hogy hivatkozni tudjak — a remélhetőleg igen nagy számú — észrevételre, hogy ezáltal lehetetlenné tegyük azok letagadását. Segítségét előre is hálásan kösznöm!

Takaró Mihály

Kapcsolódó hivatkozások:

Kossuth Rádió: Krónika
http://hangtar.radio.hu/share-1-20120223_220923

Kossuth Rádió: 180 perc — Egy világ, két esély
http://hangtar.radio.hu/share-1-20120228_073503

Wass Alberték nélkül torz lenne az alaptanterv + Hang
http://mno.hu/lanchidradiohirei/wass-albertek-nelkul-torz-lenne-az-alaptanterv-hang-1054577

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

Tormay Cécile és más könyvek eladók. Érdeklődni a [email protected] mail címen lehet.

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2011. november 13.-án bemutatták Tormay Cécile — Deres Péter: A régi ház c. színdarabját. Ezzel kapcsolatban a Tormay Cécile Kör reagált rá (itt olvasható), továbbá, az interneten olvasható Tarján Tamás kritikája a Rekreátor magazin honlapján (itt olvasható).

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2011. november 10. 16 óra
A Madách Imre Városi Könyvtár (Balassagyarmat) szeretettel meghívja Önt és kedves ismerőseit a Honismereti Kör rendezvényére 2011. november 10-én, csütörtökön 16 órára a Helytörténeti Gyűjteménybe PÁSZTOR SÁNDORNÉ a Balassi Bálint Gimnázium tanára „Törvénnyé válik, ami érték volt rég” Tormay Cecile élete című előadására.
Közreműködnek az iskola diákjai: Goda Regina és Puszta Márk
Mindenkit szeretettel várunk!

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2011. november 4. 17 óra
2011. november 4-én 17.00-18.00-ig beszélgetés lesz a Civil Rádióban FM 98 (Mindent a nőkről című műsor) Kollarits Krisztinával Tormay Cécile-ről, illetve Egy bujdosó írónő — Tormay Cécile című könyvéről.

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

A NEMZETI ÉRTÉKVÉDŐ EGYESÜLET TORMAY CÉCILE SZOBRÁNAK FELÁLLÍTÁSÁVAL KÍVÁN TISZTELEGNI AZ ÍRÓNŐ NAGYSÁGA ELŐTT. A SZOBOR ELKÉSZÍTÉSÉT R. TÖRLEY MÁRIA SZOBRÁSZMŰVÉSZ VÁLLALTA. TÁMOGATÁST A KÖLTSÉGEKHEZ EGY KÜLÖN ERRE A CÉLRA NYITOTT SZÁMLÁRA VÁRUNK, SZÁMLANÉV: TORMAY CÉCILE SZOBOR ÁLLÍTÁSA, SZÁMLASZÁM: 11736020-29902585.
RÉSZLETEK ITT

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

Részletek a 2011 október 8-i ünnepi megemlékezésekből, melyen Dr Benkő Krisztián irodalomtörténész méltatta Tormay Cécile munkásságát,és kifejezte reményét, hogy Tormay Cécile egyszer még megkapja a posztumusz irodalmi Nobel-díjat. Az ünnepi beszédet Jobbágy Éva, a Tormay Cécile Kör alapítója mondta el a hajdani Tormay Cecil — 1945-től ismét Kőfaragó u.3. — egykori lakóháza — előtt:
    „Egy kopott csúnya ház elé jöttünk ünnepelni, mely jelképe a magyar sorsnak: elnyűtt és sokat megélt, elhanyagolt ház, melyben azonban legbelül csaknem egy harmad század alatt csodák szövődtek. Megmaradásunk elszakadt szőttesét fonta benne egy erős tündér, aki 1875. október 8-án született, és Tormay Cécile-nek kereszteltek.
    A magyar történelem legnagyobbjai közé tartozó művészek és politikusok adták itt egymásnak a kilincset, hogy e ház első emeleti lakójával találkozhassanak, hallják okos szavait, hazát mentő javaslatait, erőt merítsenek halált megvető bátorságából. Igazi gyémántot rejtett ez a ház, s ha nem is itt született, akiért ma itt vagyunk, de 1906-tól itt jött világra hazánk igazán irodalmi Nobel-díjra érdemes írója, akit költőnek tartott az egész világ. (...)
    1918-ban, Tisza István meggyilkolásakor értette meg, hogy a nemzeti ellenállási mozgalom élén kell föláldoznia életét. Nem egyszerre, hanem lassan, ember feletti erőfeszítések árán, ellenségei által kitervelten. Követői látták, hogy miért kellet föláldoznia művészetét és irodalmi Nobel-díját.
    Nagy szavak ezek, de ő, a szavak igazi mestere valóban a vérével írta meg a legnagyobb regényt, amit ember írhat, s ami nem más, mint a hazaszeretet.
    A Bujdosó könyv és az Ősi küldött regénytrilógiája mindennél szebben vall erről. De még ezeknél is meggyőzőbb volt kortársai szemében az a harc, melyet Trianon jóvátételéért vívott a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, a MANSZ élén Kazinczyhoz mérhető levelezésével, háromezer gyönyörű szónoklatával. A Klebelsberg Kuno alapította Napkelet folyóirat főszerkesztőjeként majd a Népszövetség legjelentősebb - szellemi együttműködési - bizottsága élén egyformán bizonyította, hogy a konzervatív nemzeti keresztény gondolat és tett lehet sikeres, lehet európai, sőt valójában csak ez lehet európai. (...)
    Állítom, hogy Tormay Cécile nem csak egyik legnagyobb írónk, - bár ez sem csekélység - hanem egy Jelenség volt, az egri nők egyik legméltóbb utóda, sőt, bizonyára több: a Nemzet Lelkiismerete Tormay Cécile nagyságát az is látta, aki nem tudott olvasni. Amit azonban őseink közül senki sem láthatott, és nekünk kell észrevenni: hogy Tormay Cécile próféciái a mai napig kísértetiesen beigazolódtak:- bujdosásunk folytatódik.
    A mi dolgunk, hogy olvassuk őt, és tanuljunk Tőle. Jövőre lesz 75 éve, hogy Mátraházán meghalt. Konferenciát szervezünk ezért, fővédnöke Lezsák Sándor Elnök Úr, aki szeretett volna ma itt velünk ünnepelni. Az elnök úr azonban jelenleg külföldön tartózkodik, testvéreinknél, a határon túl. Mégis elküldte koszorúját Bartos Mónika országgyűlési képviselővel, amit hálásan köszönünk. Tisztelettel kérjük, hogy helyezze el a koszorút.
    A Tormay Cécile Kör előtt Révész Ferenc, e tábla adományozója helyezi el a hála koszorúját, majd a Nagykovácsi Gróf Tisza István Nemzeti Kör vezetője, Janits Béla.
    Kérem a T. Ünneplőket, hogy énekeljük el a Himnuszt!”


Részletek Jobbágy Éva Sziklatemplomban elhangzott beszédből:
    „Tormay Cécile bízott a magyarságban, hogy újra megtalálja önmagát, és hogyha valami maradt bennünk a Tormay Cécile lelkéből, akkor mi is azzal a bizodalommal haladunk tovább ebben a világban...”
    Gróf Teleki Pál miniszterelnök ezekkel a szavakkal nyitotta meg 1940-ben az irodalmi Nobel-díjra jelölt magyar írónő emlékére a Vígadóban rendezett ünnepséget.
    Ma egy apró lánykára kell gondolnunk, aki 136 éve született, 1875. október 8-án.
    Csodagyerekként a jeles család, majd fiatal művészként Firenzétől Párizsig ünnepelte a világ. Istenáldotta tehetség volt, ám Ő mégsem a tündöklést választotta. Pedig Az emberek a kövek között, majd A régi ház című regénye után a legnagyobb hírességek jósolták neki minden idők legnagyobb nőírói karrierjét itthon és a nagyvilágban. Ő azonban odahagyott mindent, és hazajött, hogy a világháborúból hazatért sebesültek ápolja.
    1918-ban ennél is nagyobb áldozatot vesz magára, amiért 1919-ben halálra ítélik: a nemzeti ellenállási mozgalom egyik legjelentősebb vezetőjévé válik a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, a MAnSz élén. Az 1918-19 borzalmairól lírai naplóregényt ad ki 1920-tól többször is Bujdosó könyv címmel. Ezzel a művével azután engesztelhetelen gyűlöletet vált ki a kommunistákból: megfenyegetik, megzsarolják, a mai napig rágalmazzák és lekicsinylik. Legjobban mégis az elhallgatás látszott beválni. 1945-től indexre tették műveit, ugyanúgy, mint sok mással együtt a keresztény szellemű Napkelet folyóiratát, melyet Klebelsberg Kuno kérésére alapított és szerkesztett haláláig a legmagasabb szinten. Ugyancsak Tormay fordította le a Fiorettit, majd az ősi magyar nyelv professzorai és Móricz Zsigmond csodálatára a Magyar Legendáriumot.
    Nem véletlen, hogy a Károlyi kertben Prohászka püspök szobrával együtt törik össze az ő teljes alakos szobrát is.
    A VIII. kerületi Kőfaragó utcában, a hajdani Tormay Cecil utcában a pálos Baráti Körben tevékenykedő Révész Ferenc adományként visszahelyeztette az írónő levert márvány emléktáblájának hű mását. Az ezév áprilisában, a pálos rendtartományfőnök úr fölszentelte emléktáblát — ma délelőtt is megkoszorúztunk.
    A Tormay Cécile Kör alapító-vezetőjeként vallom, hogy Tormay Cécile nem csak egyik legnagyobb írónk, — bár ez sem csekélység — hanem egy Jelenség. Az egri nők egyik legméltóbb utóda, a Nemzet lelkiismerete.
    Élte fő céljának azt tartotta, hogy megvalósuljon Trianon revíziója. Magánéletét, művészetét, irodalmi Nobel-díját áldozta föl mindezért.
    Ennek érdekében a MAnSzban, majd a Napkelet folyóiratban Tormay irányításával megvalósult az igazi ökumené. A feministákkal ellentétben a magyar nőket arra buzdította, hogy támaszt adjanak a nehéz küzdelmeiben a férjeknek, az apáknak, a fivéreknek és a fiúknak, s nem utolsó sorban a keresztény egyházaknak.
    Levelek és újságcikkek százait írta meg, több mint 3000 pazar szónoklatot tartott több nyelven.
    1935-ben a Népszövetség szellemi bizottsága élén folytatta a harcot, s egyre több neves külföldi politikus állított a magyar ügy mellé. Az élete fő művének szánt trilógiát, Az ősi küldöttet, melyben a pálos rend kulcsszerepet játszik, már nem tudta befejezni.
    Emlékezzünk Tormay Cécile-re, olvassuk remekműveit, melyek ma is modernek, és sajnos ugyanolyan aktuálisak, mint életében. Nagy próféciákat hagyott ránk — melyekből csak egyet idézek, melyet Tisza István halálakor írt, s mely rá éppúgy igaz, mint arra, akiről írta:
    „Az élet és halál itt nagyobbat teremtett, mint a görög tragédiaírók zsenijének a képzelete. Egyetlen véres, keserű emberi sorsba beletükrözte magát egész fajának és nemzetének végzete.
Tisza ledőlt és mint a zuhanó tölgy és magával tépte a földet, melyben gyökere élt. Amíg lábon állt, senki se tudta, milyen nagy. Mint a fát a rengetegben, csak akkor lehetett megnézni, amikor kidőlt.
Tisza István meghalt, abban az órában, amelyben meghalt Magyarország. Azok akik megölték, abban az órában fognak meghalni, amelyben Magyarország újból feltámad.”
    Végül ismét Gróf Teleki Pál szavait idézem:
    „Tormay Cécile bízott a magyarságban, hogy újra megtalálja önmagát, és hogyha valami maradt bennünk a Tormay Cécile lelkéből, akkor mi is azzal a bizodalommal haladunk tovább ebben a világban (...)
    ...bízunk magunkban, ezen a viharzó tengerén a mai Európának. Ezért jöttünk ma össze, ezért ünnepeljük azt, hogy ő a mienk volt, és ezért áldozunk ígérettel.

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2011. október 5. 18 óra
Író-olvasó találkozó amelyben Tormay Cecilere emlékezünk Október 5-én, szerdán, 18 órától, Nagykovácsiban. Beszélgetés dr. Kollarits Krisztina irodalomtörténésszel az „Egy bújdosó irónő — Tormay Cecile” cimű életrajzi könyvéről.

—      —      —      —      —      —      —      —      —     —

2011. október 8. 11 óra
Tormay Cécile 136. születésnapja alkalmából 2011. október 8-án de. 11 órai kezdettel megemlékezést és koszorúzást tart a Tormay Cécile Kör, 17 órától emlékmisét tartanak tiszteletére a pálosok a Sziklatemplomban. Mindenkit szeretettel várunk!

[email protected]

FŐOLDAL - PÁLYÁZAT - HÍREK/ESEMÉNYEK - TORMAY CÉCILE KÖR - TORMAY ÉV PROGRAMJAI - AZ ÍRÓNŐRŐL - TORMAY CÉCILE MŰVEI - MEGVÁSÁROLHATÓ KIADVÁNYOK